trojkat menuAktualności
trojkat menuHistoria
trojkat menuZawody
trojkat menuZawodnicy
trojkat menuZarząd
trojkat menuNapisali o nas
trojkat menuGaleria
trojkat menuSponsorzy
trojkat menuLinki
trojkat menuKontakt
UKS STRZAŁ WODZISŁAW ul. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
tel. (032)456 49 12
NIP. 647-21-56-215
Historia

 Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego

„ Strzał Wodzisław”

przy Szkole Podstawowej nr 21 w Wodzisławiu Śląskim

 

 

Historia narciarstwa biegowego w naszej szkole ma swoje początki już w latach siedemdziesiątych. Ta dyscyplina sportu powszechnie uprawiana była dzięki pasji ówczesnej nauczycielki wychowania fizycznego pani Teresy Miozga. Po Jej niespodziewanej, nagłej śmierci, zajęcia z młodzieżą kontynuował ówczesny dyrektor szkoły pan Waldemar Miozga i to właśnie On uczył przyszłego mistrza Tomasza Sikorę sztuki biegania na nartach. Niestety lata osiemdziesiąte - okres przełomu politycznego i kryzysu gospodarczego (brak benzyny na wyjazdy w góry, brak środków finansowych na uzupełnienie zużytego sprzętu sportowego) - doprowadziły do przerwania w szkole aktywności sportowej.

Zdobycie przez Tomasza Sikorę w 1995 roku tytułu mistrza świata w biathlonie ponownie rozbudziło wsród uczniów zainteresowanie narciarstwem biegowym.

W tej sytuacji, 9 maja 1997 roku, siedmiu pasjonatów narciarstwa biegowego:

Marian Boruta, Beata Sosna, Krzysztof Sosna, Piotr Tesarczyk, Jerzy Gałuszka, Antoni Strokosz, Bożena Górnicz powołało Komitet Założycielski, którego celem było utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego o specjalności biathlon działającego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Wodzisławiu Śląskim. Twórcy Klubu zdecydowali się na specjalność biathlon, ponieważ Polski Związek Biathlonu oferował szkolnym klubom duże wsparcie w postaci nieodpłatnego przekazania sprzętu sportowego (profesjonalnych nart, kijów, butów).

Od chwili powstania Klubu, członkowie jego Zarządu zaczęli prężnie działać organizując różne imprezy np. festyny, zabawy taneczne oraz zawody rodzinne na nartach.

Od 2001 roku Zarząd musiał przerwać organizację festynów sportowych ze względu na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej ( przez prawie dwa lata uczniowie nie mieli do dyspozycji podwórka i boiska szkolnego, mogli przebywać tylko w budynku).

Dzięki zabiegom członków Zarządu zawodnicy Klubu mieli do dyspozycji narty biegowe, nartorolki oraz dwa karabinki pneumatyczne. Sprzęt ten pozwalał na udział w zawodach narciarstwa biegowego oraz zawodach biathlonu zimowego i letniego. Zajęcia z zawodnikami przez pierwszy rok społecznie prowadziła była reprezentantka Polski w biathlonie, pani Beata Sosna, a z końcem 1998 roku Wydział Edukacji wyraził zgodę na zatrudnienie jej jako instruktora prowadzącego zajęcia w Klubie.

Prezes Klubu dbał o umożliwienie przeprowadzania treningów Polski na trasach biegowych Kubalonki w Wiśle poprzez pozyskiwanie dotacji z Urzędu Miasta ( w roku 2003 była to kwota 5.000,00 zł, ).

Powołanie do życia i prowadzenie UKS-u okazało się ciężką próbą dla społecznych działaczy. Przez rok siedmioosobowy Zarząd skupiał się na szukaniu sponsorów, którzy zechcieliby kupić sprzęt, zapłacić za wyjazdy na treningi i zawody. Wszyscy cieszyli się z pierwszych sukcesów na ważnych imprezach sportowych. Rodzice (najczęściej dawni ucznio-wie, a zarazem narciarze SP 21), ponownie spontanicznie zaangażowali się w pomoc przy organizowaniu zawodów.

Pasja społecznych działaczy i zaangażowanie uczniów w treningi bardzo szybko zostały nagrodzone wspaniałymi sukcesami sportowymi.

 

Do uzyskania tak wysokich lokat przyczyniło się w tych latach wielu zawodników, ale najwięcej laurów zebrali: Karol Mandrysz, Michał Górnicz, Szymon Markiewka ,Daniel Mojżesz, Wojciech Górnicz, Robert Strokosz, Andrzej Kubica, Sławek Kubica, Anna Brachmańska, Anita Sachs, Julia Sosna. Do czasów wprowadzenia w życie reformy systemu oświaty, absolwenci szkoły – członkowie Klubu uzyskujący sukcesy w narciarstwie biegowym - kontynuowali naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie ( szkołę w roku 1999 przeniesiono do Dusznik ), gdzie mogli łączyć naukę z intensywnym treningiem.              Wprowadzenie gimnazjów zachwiało tym systemem. Znaczące sukcesy sportowe osiągali uczniowie dopiero w klasie VII i VIII ( obecnie I i II klasa gimnazjum) więc zakończenie treningów po klasie VI zaczęło zniechęcać dzieci do wyczynowego biegania . Okazało się jednak, że nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 3 - do obwodu którego należą uczniowie – został mgr Krzysztof Skorupa, mieszkaniec Radlina II, absolwent Szkoły Podstawowej nr 21, który jakżeby inaczej, jest pasjonatem narciarstwa biegowego. To właśnie on przejął opiekę nad absolwentami i w ten sposób efekty pracy trenerów UKS –u nie poszły na marne.

Ze względu na zmieniającą się ciągle rzeczywistosć prawną i konieczność dostosowania do niej formalnych poczynań Klubu, prace pochłaniały coraz więcej czasu.

W związku z tym nastapiła chwilowa stagnacja. Nie trwało to jednak długo ponieważ znów znalazła się kolejna grupa pasjonatów tej dyscypliny sportu, która postanowiła ją reaktywować.

Dlatego też na walnym zebraniu w dniu 25.04.2006 roku Jerzy Lisowski, Krzysztof Sosna, Zbigniew Stramka, Sławomir Kubica oraz Adam Króliczek czynnie włączyli się w odbudowę Klubu.

Ich celem stało się pozyskanie sprzętu sportowego i środków finansowych po to by ponownie zachęcić młodzież do uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest biathlon.

Klub w 2006 roku wystartował z zerowym kontem budżetowym, ale dzięki sprawnym działaniom zarządu udało sie pozyskać środki finansowe w kwocie ponad 14500,00 zł z których zakupiono karabin i nartorolki. Dodatkowo Klub otrzymał wsparcie w postaci sprzętu sportowego o wartości 9760,00 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Pozyskaliśmy również kombinezony startowe w ilości 8 szt. , które ufundowali Tomasz i Marcin Sikora.

Dzięki tym środkom zawodnicy mogli wyjechać na zawody i reprezentowac nasz klub.

Nasz zawodnik Andrzej Kubica zajął III miejsce w klasyfikacji indywidualnej PUCHARU POLSKI SENIORÓW w biathlonie w sezonie 2006/2007 natomiast nasza zawodniczka Julia Sosna została sklasyfikowana na 7 miejcsu w Polsce w kategorii Młodzików.

Również Paweł Sosna oraz Marek Kubica osiągnęli zaczące sukcesy w sezonie 2006/2007.

Mamy nadzieję, że w przyszłości uczniowie przejmą pałeczkę po słynnym biathloniście Tomaszu Sikorze i znów usłyszymy o kolejnych sukcesach wodzisławskich biathlonistów.