trojkat menuAktualności
trojkat menuHistoria
trojkat menuZawody
trojkat menuZawodnicy
trojkat menuZarząd
trojkat menuNapisali o nas
trojkat menuGaleria
trojkat menuSponsorzy
trojkat menuLinki
trojkat menuKontakt
UKS STRZAŁ WODZISŁAW ul. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
tel. (032)456 49 12
NIP. 647-21-56-215
Oświadczenie na obóz

                                                                   OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w razie zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka .............................................................................. wyrażam zgodę na jego

leczenie, podawanie leków przepisanych przez lekarza, zabiegi diagnostyczne, leczenie szpitalne, operację. Wszystkie leki, zalecone przez lekarza, które dziecko stale przyjmuje, przekażę wychowawcy z opisem podawania. Upoważniam do ich podawania zgodnie z zaleceniami.


Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna