trojkat menuAktualności
trojkat menuHistoria
trojkat menuZawody
trojkat menuZawodnicy
trojkat menuZarząd
trojkat menuNapisali o nas
trojkat menuGaleria
trojkat menuSponsorzy
trojkat menuLinki
trojkat menuKontakt
UKS STRZAŁ WODZISŁAW ul. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
tel. (032)456 49 12
NIP. 647-21-56-215
Regulamin zawodów „ I Ty możesz zostać biathlonistą” , oraz Narodowy Dzień Sportu
CEL:

1. Promowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych biathlonu.
2. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku.
3. Zachęcenie do uprawiania sportu.                                                                                                ORGANIZATOR: UKS Strzał Wodzisław
Polski Związek Biathlonu w Katowicach,                                                                                                    Współorganizatorzy:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim
- Natural Pharmaceuticals,
- UKS Lider Katowice
-UKS Karli Chorzów                                                                                                                                            TERMIN I MIEJSCE:
Sobota 03 października 2015r. - Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza, przy ul. Mieszka 10 w Wodzisławiu Śląskim
Początek biegów godz. 11.00.                                                                                                                ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
Zgłoszenia i zapisy (imię i nazwisko oraz data urodzenia zawodnika;
dotyczy wyłącznie zawodników Klubów - dane osoby zgłaszającej) przyjmowane będą:
- do dnia 02.10.2015r. (piątek) do godz. 19:00 – na adres email:   pawed@op.pl
- w dniu zawodów 03.10.2015r. - od godz. 9.30 do 10.30 w biurze zawodów
znajdującym się w okolicy startu przy strzelnicy laserowej „Trzy Wzgórza ”.                                                 TRASA BIEGU:
Zawody (bieg + strzelanie z broni laserowej) zostaną rozegrane na powierzchni
szutrowo – asfaltowej na terenie tras w Rodzinnym Parku Rozrywki
UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni legitymujący się dobrym
zdrowiem i posiadający zaświadczenia lekarskie lub oświadczenie stwierdzające
zdolność do wysiłku fizycznego. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę
rodziców.
DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE
:
Zawody zostaną podzielone na cztery kategorie wiekowe:
1. Kategoria – dzieci klas I – III indywidualnie w kategoriach dziewcząt
i chłopców  (ok 700m) + 1 strzelanie w pozycji leżącej,
2. Kategoria – dzieci klas IV – VI indywidualnie w kategoriach dziewcząt
i chłopców –  (ok 1400m) + 2 strzelania w pozycji leżącej,
3. Kategoria – młodzież gimnazjalna - indywidualnie w kategoriach dziewcząt
i chłopców -  (2100 m) + 2 strzelania w pozycji leżącej
4 Kategoria – młodzież ponadgimnazjalna i starsi - indywidualnie w
kategoriach kobiet i mężczyzn -  (2100) + 2 strzelania w pozycji leżącej
Dla każdej kategorii za pudło doliczone zostanie 20 sekund                                                                               
NAGRODY:
1. W poszczególnych kategoriach wiekowych dla:
- za miejsca I -III – puchary i nagrody rzeczowe
- za miejsca I-VI – dyplomy.
2. Dla każdego zawodnika po ukończeniu biegu będzie ciepła herbata , a po zakończonych startach ciepły posiłek przy Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim
3. Dekoracja i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów na zewnętrznym amfiteatrze na terenie Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a dzieci za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie trwania zawodów.
4. Toalety i umywalnie znajdują się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki jak również w Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego
5. Punkt medyczny będzie umiejscowiony w pobliżu  mety.
6. Uczestników obowiązują przepisy PZBiath.
7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą po zawodach przez organizatora.